Multmedialna instrukcja obsługi pakietu "Operat FB" dla Windows


Część I: 
Główne okno programu - wprowadzanie podstawowych danych
Odtwórz 
6:38 min:s
Część II: 
Wprowadzanie danych emitora
Odtwórz 
13:11 min:s
Część III:
Wybór współrzędnych na mapie, wykorzystanie map do wykresów
Odtwórz
6:44 min:s
Część  IV:
Wykorzystanie map z Google.
Obliczania  średniej aerodynamicznej szorstkości terenu
Odtwórz
4:30 min:s
Obliczanie emisji z ruchu pojazdów po drogach przy pomocy modułu "Samochody" v. Corinair
Odtwórz 6:31 min:s


Pobierz materiały szkoleniowe do wykorzystania off-line